Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle stelt de gemeenteraad voor maximaal 260.000 euro vrij te maken voor de verbouwing van het dorpshuis in Schore.

Het verouderde pand moet opgeknapt worden, wil het kunnen functioneren als 'huiskamer' van Schore. De gemeente Kapelle is bereid hierin te investeren, omdat het dorpshuis na de sluiting van de basisschool de enige openbare voorziening in het dorp is waar alle Schorenaren kunnen samenkomen. Een opgeknapt dorpshuis draagt in haar ogen bij aan de leefbaarheid in het dorp.

Aan de investering wil het College van B en W een overeenkomst met Stichting Dorpshuis Schore koppelen waarin wordt vastgelegd dat de gemeente de eerste vijf jaar maximaal 20.000 euro per jaar bijdraagt.

De stichting heeft in kaart gebracht hoe het dorpshuis vernieuwd kan worden. De leden van de Kapelse gemeenteraad bespreken het plan in hun vergadering van dinsdag 3 september.