Waterschap Scheldestromen laat vanwege de droogte gezuiverd rioolwater van de zuiveringsinstallaties in Kapelle en Ritthem terugstromen naar het achterliggende gebied.

Hiermee wil het schap zowel de kwaliteit van het water als het peil in de sloten op niveau houden. Het water uit Kapelle en Ritthem wordt gecontroleerd teruggebracht, zodat experts de kwaliteit in de gaten kunnen houden.

Als het gaat regenen, stopt het waterschap met het terugpompen.

Wie oppervlaktewater wil gebruiken om zijn land te beregenen moet een vergunning hebben. Bovendien moet het slootwater boven een bepaald peil staan. Het water uit de zuiveringsinstallaties gaat normaal naar de Westerschelde.