De Binnenhavens in Vlissingen moeten geen tweede Bellamypark worden. In een nieuw bestemmingsplan blijft er ruimte voor nieuwe horecazaken, maar cafés, discotheken of evenementenlocaties zoals de Lasloods maken weinig kans.

"Tien jaar geleden kon er ontzettend veel, maar we zien dat de havens hun oorspronkelijke functie terugkrijgen. We willen dan ook niet dat het een soort Kop van Zuid in Rotterdam wordt, zoals we jaren geleden wel eens hebben bedacht", legt wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen uit.

De Binnenhavens moeten op termijn hetzelfde worden als de Kenniswerf, het terrein waar nieuwe bedrijven en het onderwijs samenwerken. De Jonge merkt dat er veel belangstelling is van ondernemingen die zich richten op het onderhoud van windmolens. Dat is lastig combineren met harde horeca.

"We willen dat het zich zoveel mogelijk doorontwikkeld in de huidige lijn. Er blijven mogelijkheden voor horeca, maar wel op een beperkt aantal locaties. Avond- en nachthoreca willen we alleen op en rondom het Bellamypark zien."

Naast een nieuw bestemmingsplan wil de gemeente het beeldkwaliteitsplan nog eens tegen het licht houden. De Jonge wijst op het nieuwe kantoor van Oceanwide en andere nieuwbouw.