De gemeente Veere gaat met drie adviezen van de jeugdraad aan de slag, laat het college van burgemeester en wethouders weten.

Het eerste advies is eind juni uitgebracht en gaat over de toegang van jongeren tot zorg, nu Porthos op de schop is gegaan. De jongeren hebben gevraagd om een minder 'serieuze' locatie dan het gemeentehuis, zodat ze zich op hun gemak voelen, of ze zaken via Whatsapp kunnen vragen en om meer voorlichting, onder meer via flyers die huis aan huis worden verspreid.

Het tweede advies gaat over alcoholgebruik onder jongeren. De gemeente wil dat terugdringen. De jeugdraad wil meedenken over de aanpak en vraagt bijvoorbeeld of er frisfeesten kunnen komen.

Als laatste heeft de jeugdraad gepleit voor meer aandacht voor het leefbaarheidsfonds. De subsidieregeling is volgens de jongeren in de jeugdraad nauwelijks bekend bij hun leeftijdsgenoten.

Het college wil volgend jaar bij de evaluatie van het fonds kijken of ze daar iets kan doen.