Zeven bruggen zijn niet meer stabiel genoeg voor zwaar verkeer. Waterschap Scheldestromen plaatst binnen drie weken verkeersborden bij de Frederik Barbarossaweg bij Grijpskerke, de kruising van de Everseweg met de Reeweg bij Yerseke, Vierwegen bij Kapelle, Pietersweg bij Kloetinge, Klittenweg bij Schoondijke en Tweekwartweg bij Sas van Gent.

Het waterschap neemt de beperkende maatregelen na onderzoek naar het draagvermogen van de bruggen die ze beheert. "Om de verkeersveiligheid en beschikbaarheid van de wegen en bruggen te garanderen en schade eraan te voorkomen, moeten we de belasting van de bruggen beperken", laat Scheldestromen weten. "Dit betekent dat de bruggen gesloten worden voor voertuigen die zwaarder zijn dan een bepaald gewicht of voertuigen die een aslast hebben die hoger is dan een bepaald gewicht."

Voor de bruggen bij Kapelle, Kloetinge en Schoondijke geldt een gewichtsbeperking van dertig ton. Bij de bruggen bij Grijpskerke en Sas van Gent komen borden met een beperking van twintig ton te staan en bij Yersekse brug gaat het om vijftien ton.

Aan beide zijden van de bruggen plaatst het waterschap verkeersborden waarop de beperking is aangegeven. Ook komen er waarschuwingsborden op de aansluitende wegen.

Voor het instellen van deze beperking moet het waterschap verkeersbesluiten nemen. Gezien de ernst van de situatie kiest het waterschap ervoor om de borden te plaatsen voordat de verkeersbesluiten zijn genomen. Alle borden worden binnen nu en drie weken geplaatst.