De verbouwing van wijkgebouw De Pit in de Appelstraat gaat de gemeente Goes twee ton extra kosten boven de vrijgemaakte 650.000 euro.

Reden van de overschrijding zijn volgens wethouder Loes Meeuwisse de gestegen bouwkosten en enkele tegenvallers in de voorbereidingen, zoals het saneren van asbest en rooien van een boom. "De bedrijven die het kunnen doen, zeggen het niet te kunnen voor het oorspronkelijke bedrag. Dan kun je nog meer bezuinigen, maar dan raak je echt de onderdelen die essentieel zijn voor het buurthuis."

Eerder was in overleg besloten een pergola aan de buitenzijde van het gebouw te schrappen en niet te investeren in de buitenruimte. De renovatie van De Pit is al lang een wens van de wijkvereniging in Goes-Zuid. Het huidige onderkomen is te krap, verouderd en slecht geïsoleerd.

Met de renovatie worden zaken zoals de keuken en het sanitair aangepast, uitgebreid en het pand wordt verduurzaamd. De gemeente denkt daardoor op de toekomstige energielasten te kunnen besparen.