Het college van de gemeente Veere wil de onroerende zaakbelasting en andere lokale heffingen voor inwoners en ondernemers verhogen.

De reden hiervoor is dat zowel ontwikkelingen waaraan de gemeente niks kan doen, zoals de stijgende kosten van de jeugdzorg, als plannen die er al waren en zijn gemaakt, veel kosten met zich mee brengen. Hele grote problemen op financieel gebied zijn er niet, maar het college kondigt in de kaderbrief wel maatregelen aan om alles te kunnen blijven betalen.

"In het verleden heb ik een bestuurder het wel eens horen zeggen, maar het geld klotst hier nergens meer tegenaan. We moeten pas op de plaats maken. We vragen offers van onze inwoners, maar ook van de ondernemers, van de toeristen en van de dagjesmensen", zegt wethouder Marcel Steketee.

Het college van burgemeester en wethouders zegt dat ze "verder wil bouwen aan een gezond Veere". Bij elkaar komt het neer op een extra lastendruk van zo'n 25 tot 30 euro meer per jaar voor de inwoners en ondernemers.

Parkeertarieven in meest toeristische kernen omhoog

Ook gaan de parkeertarieven in de meest toeristische kernen en stranden omhoog en wil het gemeentebestuur de toeristenbelasting verhogen met 17 eurocent.

Die verhoging is onder meer bestemd voor extra zandsuppleties. Veere wil met andere Zeeuwse kustgemeenten een fonds van 1 miljoen euro per jaar opzetten dat is bedoeld voor extra toeristisch zand. Het opspuiten moet bovenop het programma van Rijkswaterstaat komen dat zand suppleert voor de veiligheid.

Het veelbesproken dossier van de multifunctionele accommodaties komt terug in de kaderbrief. Daarin ontvouwt het college de plannen voor de (deels) nieuwe voorzieningen in de kernen Oostkapelle, Aagtekerke, Serooskerke en Westkapelle.

Bovendien zegt de gemeente dat ze een bestemmingsreserve wil maken voor het maatschappelijk vastgoed. Het college stelt voor daar eenmalig 2,9 miljoen euro in te stoppen, bovenop de 1,8 miljoen euro structureel die al eerder is vrijgemaakt.