In natuurgebied de Cleene Hooge aan de rand van Middelburg komen maximaal tussen de veertig en tachtig woningen.

Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in een raadsvoorstel. Wat voor soort woningen en het precieze aantal moet in overleg met belanghebbenden worden bepaald. Er komt daarom een participatieteam om een definitieve keuze te maken.

Er is al jaren discussie over het (deels) bebouwen van het natuurgebied. De gemeente Middelburg heeft het stuk grond van 55 hectare al in 2008 aangekocht als reservelocatie voor de verwachte groei van het aantal huishoudens.

Zeven varianten voor bouw

In overleg met partijen zoals Stichting De Cleene Hooge, die fel tegen bebouwing is, en de wijkbewoners van De Griffioen is er dit jaar een ontwikkelvisie gemaakt. Daarin staan zeven varianten. Deze lopen uiteen van niets doen tot een variant waarin 126 woningen worden gebouwd in het gebied.

Van alle varianten zijn tekeningen gemaakt en zijn de kosten en baten tegen het licht gehouden. “We denken dat er ruimte is voor bebouwing, maar we willen ook de natuurwaarden in het gebied versterken”, zegt wethouder Chris Dekker.

De gemeente moet de financiën in de gaten houden. In het verleden is al 6,8 miljoen euro afgeboekt op het project. Als er niets wordt gedaan, moet er nog eens zeker 4,4 miljoen euro verlies worden genomen. Pas als er tussen de 40 en 80 woningen worden gebouwd blijft dat extra verlies beperkt en houdt Middelburg zelfs iets over.

De gemeente maakt in de tussentijd een grondexploitatie voor de Cleene Hooge, die de raad nog dit jaar moet vaststellen.