Het ziekenhuis Adrz zit op financieel gebied al een aantal jaar in de lift. Vorig jaar behaalde het Zeeuwse ziekenhuis een positief bedrijfsresultaat van 5,3 miljoen euro.

Daardoor is de solvabiliteit opnieuw toegenomen naar 25,7 procent. Solvabiliteit is nodig om financiële tegenvallers te kunnen opvangen en toekomstige investeringen te kunnen financieren.

Adrz heeft vorig jaar ook flink geïnvesteerd. Zo is er een nieuwe centrale sterilisatie-afdeling geopend, evenals een moeder- en kindcentrum. Ook huist het ziekenhuis nu een nieuwe afdeling heelkunde en is het vorig jaar begonnen met de realisatie van een tweede CT-scan

Adrz wil de komende jaren blijven investeren in haar locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee. Deze moeten een kwaliteitsimpuls krijgen. "Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor het faciliteren van kwalitatief goede zorg aan onze Zeeuwse locaties", stelt het ziekenhuis in een toelichting op de jaarcijfers.

Adrz stelt nieuwe strategie op

Adrz is bezig met het opstellen van een nieuwe strategie voor de komende vijf tot vijftien jaar. "Daarbij willen we onze directe omgeving zowel geografisch, inhoudelijk als financieel betrekken", zegt voorzitter van de raad van bestuur Claudia Brandenburg.

Zorgverzekeraar CZ is volgens haar een belangrijke partner. Die heeft het ziekenhuis vier jaar geholpen toen het in financiële moeilijkheden verkeerde. "Nu we er goed voor staan, denken ze mee over de toekomst en hoe we de zorg in Zeeland toegankelijk kunnen houden."

Komende jaren gaan meerdere zestigers met pensioen

Bij Adrz nemen de komende jaren meerdere werknemers van zestig jaar en ouder afscheid. Zij kunnen vervroegd stoppen dankzij het generatiepact dat op 1 januari van dit jaar is ingegaan.

Jongeren kunnen daardoor sneller instromen. Die zijn echter niet makkelijk te vinden. "Het blijkt steeds lastiger om gekwalificeerde medewerkers te vinden en behouden voor specifieke zorgfuncties."

Adrz is in samenwerking met Emergis vorig jaar een zogenoemd 'Leerhuis-Skills-lab' begonnen om jongeren te werven. Ook is er een opleidingsplan gemaakt. Adrz denkt ook dit jaar een goed resultaat te boeken.