Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, gaat de gemeente Borsele door met het uitgeven van grond in erfpacht. Ze stelt voor om erfpacht voor onbepaalde tijd mogelijk te maken.

Het gaat om zowel gronden voor woningbouw als voor bedrijven.

Er loopt sinds 2014 een proef, toen het slecht ging met de woningmarkt. "Het heeft in de crisis een stimulerend effect gehad", zegt het college in een raadsvoorstel over erfpacht. "De verkoop van woningbouwgrond liep ook toen mondjesmaat door."

Sinds de start van de proef zijn er 21 erfpachtcontracten afgesloten met particulieren en twee voor bedrijfsgronden. Zestien keer ging het om woningbouwgrond in Heinkenszand en de twee bedrijfskavels liggen ook in de grootste kern van Borsele.

Volgens het college is er nu nog altijd belangstelling, vooral vanwege de strenge eisen van banken.

Erfpachtcontracten voor alle soorten woningen

Het college zegt dat erfpachtcontracten voor alle soorten worden afgesloten, van rijtjeshuizen tot vrijstaande woningen.

Vanuit bedrijven zou er minder belangstelling zijn in grond in erfpacht. De ondernemers hebben het geld dat ze via de constructie hebben bespaard, ingezet om de uitstraling van hun panden te "verfraaien".

Andere gemeenten, waaronder Goes, geven ook gronden uit in erfpacht. De gemeenteraad buigt zich op donderdag 6 juni over het voorstel voor de toekomst.