In het gemeentehuis van Vlissingen is donderdagavond het ontwerp voor de nieuwe Dokbrug in het Scheldekwartier gepresenteerd. Op de onderkant van de brug is straks het gedicht Waar zijn onze schepen? van schrijver Wim Hofman te lezen.

De brug over het dok bij de binnenstad van Vlissingen is aan vervanging toe. De gemeente Vlissingen verwacht dat de bouw van de nieuwe brug halverwege dit jaar kan beginnen.

Toevoerweg naar brug wordt eerst aangelegd

Als eerste wordt de toevoerweg naar de brug en een nieuw, tijdelijk parkeerterrein aangelegd. Van het bouwen van de nieuwe brug is voorlopig niets te zien, want dit gebeurt in de fabriek.

De locatie van de nieuwe brug wijzigt iets ten opzicht van de oude brug. Hierdoor kan de oude brug in gebruik blijven tijdens het plaatsen van het nieuwe exemplaar. De toegangsweg komt achter de Timmerfabriek te liggen, in plaats van langs het Kanaal door Walcheren. De huidige Koningsweg verdwijnt om verblijfsrecreatie mogelijk te maken langs het kanaal.

Als alles volgens plan verloopt, is de brug volgend jaar klaar.