De bodem van de stadshaven, jachthaven De Werf en het eerste deel van het havenkanaal worden komende winter grondig gesaneerd.

De landelijke overheid heeft een subsidie van maximaal 1,5 miljoen euro toegezegd. "We hebben lang moeten lobbyen voor een bijdrage", zegt wethouder Loes Meeuwisse van de gemeente Goes.

Zowel de gemeente als het waterschap dragen daarbovenop elk 350.000 euro bij.

De bodem van de haven is vervuild met PAK, zware metalen en bestrijdingsmiddelen. De historische vervuiling komt door ongezuiverde stedelijke lozingen, scheepsonderhoud, de voormalige gasfabriek en handel in bestrijdingsmiddelen. Saneren van de 11.000 kilo slib is noodzakelijk.

Anders worden de kwaliteitsdoelen voor het water in de haven niet gehaald. De werkzaamheden worden voor de zomer aanbesteed. Ze moeten voor het einde van 2020 zijn uitgevoerd.