Een fout in het drukproces is er de oorzaak van dat verkeerde stembiljetten zijn aangetroffen bij drie stembureaus in Vlissingen tijdens de verkiezingen van 20 maart. Procura, de leverancier van de stembiljetten, heeft dat donderdag laten weten aan de gemeente Vlissingen.

De leverancier meldde dat bij het vouwen van de stembiljetten de machine mogelijk niet is leeggemaakt toen van de ene naar de andere provincie werd overgegaan.

"Een aantal stappen in het hele proces blijft mensenwerk, we kunnen niets uitsluiten", aldus de leverancier van de stembiljetten. "In de evaluatie met de drukker gaan wij nadrukkelijk verzoeken alerter te zijn op deze kwetsbaarheden in het proces."

Bij de Vlissingse stembureaus werden tientallen stembiljetten aangetroffen die voor de provincie Zuid-Holland waren bestemd. Het ging om biljetten voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Na telling van alle stemmen bleek dat er geen verkeerde biljetten in de stembussen waren terechtgekomen. De verkeerde biljetten werden aangetroffen bij stembureaus in Oost-Souburg, Ritthem en Vlissingen.