Het aantal verdachten van een misdrijf was vorig jaar, in verhouding tot de bevolking, in de gemeente Vlissingen relatief hoog. Wel is er sprake van een daling van het aantal verdachten ten opzichte van een jaar eerder.

Dit blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde.

In totaal gaat het om 7.370 verdachten van een misdrijf in 2018. Een jaar eerder lag dat aantal nog op 8.330. Per duizend inwoners registreerde de politie vorig jaar 159 verdachten in Den Haag. In 2017 waren dat er 183.

Landelijk registreerde de politie vorig jaar 160.000 mogelijke overtreders. Dit is ruim zes procent minder dan in 2017. Wat opvallend is, is dat vooral het aantal minderjarige verdachten sterk gedaald is.