De snelheid op de Zanddijk in Yerseke gaat in toekomst verlaagd worden tot zestig kilometer per uur. Dat heeft de provincie besloten, vooruitlopend op een reconstructie van de dijk.

Nu geldt op sommige stukken nog tachtig kilometer per uur als maximumsnelheid.

Op de dijk komen op termijn vijf verkeersplateaus om de snelheid te remmen. "Een bord alleen is niet voldoende", meldt gedeputeerde Harry van der Maas. "Je ontkomt niet aan andere maatregelen. We beginnen echter met de aanleg van één plateau om te zien of en hoe het werkt. Daarna kijken we verder." Er komt ook een inhaalverbod op de Zanddijk.

Het besluit van het provinciebestuur ligt zes weken ter inzage.