De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal laten de komende maanden onderzoeken hoeveel arbeidsmigranten er de komende jaren nodig zijn op de Bevelanden en wat dat betekent voor de huisvesting.

De omvangrijke opgave om arbeidsmigranten goed te huisvesten en het gedeelde belang hierin zijn voor de vijf Bevelandse gemeenten de aanleiding om samen te werken, laat een woordvoerder van de gemeente Reimerswaal namens de betrokken partijen weten. Samen met adviesbureau Stec Groep onderzoeken zij de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan arbeidsmigranten.

Door de economische groei stijgt de vraag naar arbeidsmigranten om de vacatures in Zeeland te kunnen invullen, aldus de gemeenten. "Het succesvol aantrekken van arbeidsmigranten begint bij voldoende, geschikte huisvesting." Er moet genoeg goede woonruimte zijn. Gebrek aan veilige en in de omgeving passende huisvesting kan volgens de partijen nadelige effecten hebben op de leefbaarheid, maar ook op het werven van arbeidsmigranten.

Daarom wordt de behoefte aan arbeidsmigrantenhuisvesting onderzocht. Op grond van de uitkomsten stellen de vijf gemeenten hiervoor regionaal beleid op. "Dit is in het belang van het bedrijfsleven, de gemeenten en de arbeidsmigranten." Om ook de belangen van bedrijven en detacheerders mee te nemen in het onderzoek kunnen detacheerders en ondernemingen waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn een enquête invullen.