Vlissingen gaat een nieuw huisvestingsbeleid maken voor arbeidsmigranten om overlast tegen te gaan en voorbereid te zijn op de toename van buitenlandse werknemers in de gemeente.

De woonruimten moeten verbeterd en uitgebreid worden, vertelt wethouder John de Jonge. Hij schat dat het gaat om accommodatie voor vijftienhonderd tot enkele duizenden arbeidsmigranten.

De gemeente wil dat de huisvestingsvoorzieningen voor buitenlandse werknemers verbeteren. Op meerdere locaties in de stad veroorzaakt deze huisvesting, bijvoorbeeld in te kleine en brandgevaarlijke kamerverhuurpanden, overlast. "Er komt extra mankracht om te handhaven op illegale kamerverhuur", vertelt de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar.

Gemeente maakt onderscheid tussen tijdelijk en langdurig verblijft

Om de toestroom aan extra arbeidskrachten aan te kunnen en de kwaliteit van de huisvesting te verhogen, stelt de gemeente nieuw beleid op. Ze maakt hierin onderscheid tussen tijdelijk verblijf en langdurig wonen in de gemeente.

Momenteel huizen buitenlandse werknemers vooral in kamerverhuurpanden. Voor werknemers die kort in Vlissingen verblijven komt er een nieuwe huisvestingsvorm: de complexgewijze huisvesting. Dit zijn zelfstandige studio's of kamers met gedeelde voorzieningen. Er is 24 uur per dag toezicht op deze complexen.

De commissie Ruimte van de Vlissingse gemeenteraad bespreekt de visie op donderdag 21 maart. Naar verwachting besluit de gemeenteraad er op donderdag 11 april over.