Het groene onderwijs in Zeeland wil zich de komende jaren ontwikkelen. De betrokken instanties en organisaties krijgen daarvoor 500.000 euro van de provincie.

Het groene onderwijs dreigde twee jaar geleden verloren te gaan voor Zeeland toen Edudelta Onderwijsgroep besloot te stoppen met haar onderwijs in Goes. In samenwerking met de provincie en de landelijke overheid nam Pontes Onderwijsgroep het vmbo-deel over en Scalda de mbo-opleidingen. "

We vonden het dat het niet verloren mocht gaan in een provincie als Zeeland", zegt bestuursvoorzitter Klaas Terlage van Pontes Onderwijsgroep. "Het past ook goed bij de zeven andere vmbo-profielen die wij aanbieden."

Van de 128 vmbo-scholieren van Edudelta Onderwijsgroep zijn er 125 overgestapt naar Pontes. Bij Scalda volgen momenteel 310 leerlingen één van de groene opleidingen.

Voor de doorontwikkeling van het groene onderwijs heeft de provincie vijf ton beschikbaar gesteld. Scalda en Pontes gaan daarvoor samen met Food Delta en de ZLTO een ontwikkelagenda opstellen, zodat er doorlopende leerlijnen komen, een onderzoekskalender en het toekomstige groene onderwijs beter aansluit op de wensen van het bedrijfsleven.