De bouw van het hoogspanningsstation van Tennet bij Rilland is in volle gang. De netbeheerder verwacht de eerste nieuwe hoogspanningsmast eind april op te richten.

Het in aanbouw zijnde station bij Rilland bevindt zich in de testfase. Om het nieuwe hoogspanningsstation dit jaar te kunnen aansluiten op de bestaande hoogspanningsverbinding, is de bouw van twaalf nieuwe masten rondom het station noodzakelijk.

Inmiddels zijn verschillende werkterreinen ingericht en bosschages gerooid om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, laat Tennet weten. De heimachine verplaatst zich van de ene naar de andere mastpositie, waarna de bouwput gegraven wordt en de fundaties van de masten vorm krijgen.

De netbeheerder voert op dit moment voor de nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland werkzaamheden uit bij Heinkenszand, Borssele en Rilland.

De rest van de bouw voor de nieuwe lijn ligt stil, vanwege de contractbreuk met de oorspronkelijke aannemer. Tennet werkt achter de schermen aan de nieuwe aanbesteding en de aanvraag van de benodigde vergunningen en verwacht begin 2020 het werk te kunnen uitvoeren.