De vorig jaar afgeronde renovatie van de schouwburg in Middelburg is zeven ton goedkoper uitgevallen dan gedacht. De gemeenteraad had 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Middelburg kan de zeven ton niet aan iets anders uitgeven. "We hebben moeten lenen om de verbouwing van de schouwburg te bekostigen", schrijft het college van burgemeester en wethouders in een memo aan de raad. De kapitaallasten gaan de komende jaren wel met 54.000 euro omlaag.

Dat ze het geld voor de verbouwing heeft moeten lenen, is één van de redenen waarom het college geen vijf ton beschikbaar wil stellen aan exploitant Frans Lievens voor aanpassingen aan de trekkenwand, de technische installatie voor het decor, aan de achterzijde van het podium.

Het college zegt dat de wand de verantwoordelijkheid is van Lievens, Middelburg is alleen verantwoordelijk voor het gebouw.

Gemeente heeft aanvullende wensen ingewilligd

Daarnaast heeft de gemeente, bovenop het programma van eisen, aanvullende wensen ingewilligd en flink geïnvesteerd in maatregelen om de duurzaamheid te verbeteren.

Er zijn warmtepompen gekocht en zonnepanelen op het dak geplaatst. Door dat laatste gaat de energierekening waarschijnlijk flink omlaag.

Onderhoud ook op peil gebracht

Het onderhoud is ook op peil gebracht. De komende jaren hoeft er weinig tot niets te worden gedaan aan het gebouw, denkt het gemeentebestuur.

"Er kunnen voldoende middelen worden gereserveerd voor grote uitgaven zoals een upgrade van de trekkeninstallatie", zegt het college.