De gemeente Vlissingen heeft donderdagochtend het Dok van Perry leeggepompt. Later op de dag zal het Dok weer gevuld worden.

De gemeente doet dit omdat de provincie afgelopen weekend het waterpeil had verlaagd.

Door het lagere waterpeil kwam de aangroei op de kaders boven water, wat stankoverlast veroorzaakte.

De gemeente wil het water van het Dok vervangen met schoon water. Dat wordt later op donderdag gedaan.