Wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen zegt dat hij tijdelijk wil afwijken van de regels van de kasgeldlimiet van 25 miljoen euro, omdat dit rentevoordeel zou opleveren.

"We krijgen binnenkort een paar grote bedragen binnen en willen daarmee enkele leningen financieren. Daardoor besparen we op onze rentekosten", zegt hij.

De gemeente heeft toestemming aan de provincie moeten vragen om af te wijken. Zij is vorige week akkoord gegaan.

Door af te wijken kan Vlissingen tijdelijk meer financieren met kortlopende leningen. De wet stelt daar beperkingen aan, omdat kortlopende leningen, vanwege de onzekere rentebedragen, risicovol zijn.

Daarom mogen gemeenten maximaal twee kwartalen achter elkaar afwijken. Als Vlissingen eind september niet opnieuw voldoet aan de kasgeldlimiet moet ze een plan van aanpak maken om alles te herstellen.