Koning Máxima was woensdag bij de ondertekening van het samenwerkingsconvenant muziekonderwijs in provincie Zeeland. Koning Máxima is erevoorzitter van landelijk initiatief 'Méér Muziek in de Klas'. Het doel van de organisatie is structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in 2020.

In het convenant staan afspraken over het vormgeven van muziekonderwijs in Zeeland de komende jaren. (Foto: ANP)

Op 40 procent van alle basisscholen in Zeeland krijgen kinderen momenteel structureel muziekles. Het doel is om hier voor 2021 80 procent van te maken. (Foto: ANP)

Máxima zag vandaag toe op de ondertekening van de lokale samenwerkingsovereenkomst muziekonderwijs in Zeeland. (Foto: ANP)

De koningin werd door honderden leerlingen in de Lasloods in Vlissingen verwelkomd. Het convenant in Zeeland werd getekend door meer dan twintig samenwerkingspartners tijdens een muzikale bijeenkomst in het bijzijn van 550 kinderen. (Foto: ANP)

Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal is gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio te realiseren. Dit wordt gerealiseerd door regionale partijen te laten samenwerken. (Foto: ANP)

Eerder werden er convenanten getekend in Limburg, Friesland, De Liemers en de stad Groningen. (Foto: ANP)