Waterschap Scheldestromen investeert 100.000 euro in het vinden van manieren voor droogtebestrijding. "De extreme droogte van 2018 werkt nog steeds door en vormt een risico voor 2019", meldt het schap vrijdag.

De kans bestaat dat de watervoorraden deze winter niet voldoende worden aangevuld, waardoor ze deze lente niet op peil zijn, verklaart Scheldestromen.

Het waterschap heeft een actieplan opgesteld en zoekt structurele oplossingen om schade door droogte te beperken. "Zeker vanwege de verwachting dat droogte in de toekomst steeds vaker voorkomt."

Niet alleen zichtbare voorraden als het waterpeil in sloten, maar juist uitputting van de zoetwatervoorraden en verzilting in de ondergrond zijn volgens het schap risico’s.

Neerslagtekort Zeeland liep op tot vierhonderd millimeter

Afgelopen zomer liep het neerslagtekort in Zeeland op tot zo'n vierhonderd millimeter, aldus het schap. "Terwijl dat in een gemiddeld jaar honderd millimeter is."

Het waterschap nam maatregelen, zoals het inlaten van gezuiverd rioolwater om het slootwater op peil te houden. "Gebieden die gevoelig zijn voor droogte of met veen in de ondergrond worden nog steeds op zomerpeil gehouden, ook al verhoogt dat de kans op wateroverlast tijdens extreme regenval."

Omdat er weinig neerslag valt, is het waterpeil in sloten en vijvers ver onder niveau, liet Scheldestromen in december al weten. Daarom laat ze minder water wegvloeien naar de Ooster- en Westerschelde en Noordzee om de (grond)watervoorraad zoveel mogelijk te herstellen voor de zomer.