De gemeente begint deze maand met de werkzaamheden die nodig zijn om het Molenwaterpark opnieuw in te richten.

De gemeente gaat deze maand twee weken lang bomen en planten rooien en verplaatsen als voorbereidende werkzaamheden. Een deel daarvan wordt op de bolwerken geplaatst. Het is de bedoeling dat er later dit jaar of begin volgend jaar meer bomen terugkomen dat dat er nu gerooid worden.

De bomen die op de strook tegenover de schouwburg staan, waarvoor nog een bestemmingsplanprocedure loopt, zullen ook gerooid worden. Dat gebeurt niet meer tijdens het broedseizoen. De invulling van de strook wordt bepaald als er een besluit over de bestemming is genomen.

Het werk voor de herinrichting van het park wordt op dit moment aanbesteed en de gemeente verwacht dat in maart of april duidelijk is wie de werkzaamheden op zich neemt. De gemeente verwacht de werkzaamheden dan in mei te kunnen starten, mogelijk met een aantal voorbereidende werkzaamheden voor die tijd.

Gemeenteraad kende minder dan helft van gevraagde geld toe

Het college heeft in november 2018 een voorstel voorgelegd waarin 214.000 euro gevraagd werd voor speelvoorzieningen, een fontein, bruggetjes, het kassahuisje, vereiste extra voorzieningen voor behoud van de rugstreeppad en halfverharding van de Koepoortlaan in het park. De gemeenteraad kende 95.000 euro toe.

Het college maakt na de aanbesteding bekend welke voorstellen in het park gerealiseerd worden.