De provincie Zeeland investeert 800.000 euro in het toegankelijker maken van bushaltes.

De provincie heeft de afgelopen jaren zelf meer dan veertig haltes langs haar wegen geschikt gemaakt voor mensen met een beperking.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor haltes die langs hun wegen staan. "En het blijkt dat zij enigszins achterlopen", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. "Minimaal één halte per wijk, dorp of kern moet straks toegankelijk zijn. We vinden het namelijk belangrijk dat mensen dichtbij hun huis op de bus kunnen stappen."

Aan gemeenten is vorig jaar gevraagd of ze mee willen werken aan het project. Ze reageerden allemaal enthousiast. Dit jaar kunnen ze om een financiële bijdrage vragen.

Gemeenten krijgen maximaal 25.000 euro

De gemeenten krijgen maximaal 25.000 euro per halte. Zelf moeten ze hetzelfde bedrag bijdragen.

De toegankelijke bushalte moet voor 1 juli 2020 zijn gerealiseerd. Het gaat bijvoorbeeld om haltes bij ziekenhuizen en busknooppunten, die worden opgehoogd of waar geleidelijnen voor blinden en slechtzienden aangebracht.