De provincie Zeeland heeft dinsdag een ontheffing verleend aan Staatsbosbeheer voor het afschieten van damherten op Haringvreter.

Op het eiland in het Veerse Meer leven volgens het provinciebestuur en Staatsbosbeheer momenteel zo’n 500 herten. "Het natuurlijk evenwicht is daardoor volledig verstoord", zegt gedeputeerde Carla Schönknecht.

Uiteindelijk moet het aantal damherten terug naar 150, maar Schönknecht denkt dat dat in stappen moet. Omdat de vergunning nu zes weken ter inzage wordt gelegd en er niet kan worden geschoten in het toeristenseizoen kunnen de eerste herten pas in het najaar worden afgeschoten. Schönknecht hoopt dat er na die eerste ronde nog ongeveer 350 herten over zijn.

Staatsbosbeheer komt met een werkplan over hoe ze de dieren wil beheren. De provincie heeft eind vorig jaar de Haringvreter aangewezen als derde leefgebied voor damherten in Zeeland. Dat is nodig om de populatie te kunnen beheren. De twee andere leefgebieden zijn de Manteling in Oostkapelle en de Kop van Schouwen.