Het wijkleerbedrijf in Goes-Oost krijgt een startsubsidie van 60.000 euro. Dit bedrijf laat studenten zorg- en welzijnstaken uitvoeren bij en voor bewoners van Goes-Oost.

"Een eenmalig bedrag", zegt wethouder André van der Reest van de gemeente Goes.

Het wijkleerbedrijf is een initiatief van het Hoornbeeck College, maar staat daar verder los van. Het is in augustus geopend.

“Het gaat om simpele diensten, zoals het uitlaten van een hondje, het maken van een praatje of het doen van een boodschap”, legt Van der Reest uit.

Bewoners kunnen help vragen bij bedrijf

Bewoners kunnen vragen om hulp. Het wijkleerbedrijf houdt kantoor in wijkcentrum Jan Ligthart in de Bergweg. Van der Reest legt uit dat het kantoor een functie in de wijk vervult, naast dat het een leerinstelling is en de arbeidsmarkt helpt.

"De studenten voeren taken uit die er anders snel bij inschieten. Mensen kunnen daardoor langer zelfstandig blijven wonen, ze vereenzamen niet, mantelzorgers worden ontlast en het is goed voor de sociale samenhang. Jong en oud ontmoet elkaar."

Wijkleerbedrijf Goes-Oost is niet het eerste in de gemeente. Goes-Zuid heeft al jaren Wel-Zo Actief. Daaraan heeft Scalda zich verbonden.