De gemeente Vlissingen laat de komende maanden onderzoeken of water uit het Kanaal door Walcheren de naastgelegen huizen in de nieuwe Scheldewijk in Vlissingen kan verwarmen.

Sinds juli mogen nieuwe woningen niet meer worden aangesloten op aardgas. In de Scheldewijk wordt dan ook geen aardgasnet aangelegd.

Na onderzoek naar alternatieve energievoorzieningen bleek een collectief warmtenet aanleggen het meest kansrijk, liet wethouder John de Jonge woensdag weten. 

Een warmtenet is een leidingstelsel waarin water wordt gepompt. Een warmtepomp onttrekt warmte aan het water voor verwarming van de woning. Via dit systeem kunnen woningen ook gekoeld worden in de zomer. 

Gemeenten loopt naar eigen zeggen voor op verplichte warmteplan

Als uit de marktverkenning blijkt dat een collectief warmtenet voor de Scheldewijk haalbaar is, dan moet de gemeenteraad deze aanleg goedkeuren. 

Met dit onderzoek loopt de gemeente naar eigen zeggen vooruit op het verplichte warmteplan, dat alle gemeenten in Nederland uiterlijk in 2021 moeten hebben vastgesteld.