De Vlissingse wethouder Rens Reijnierse is verrast dat een onafhankelijke partij gaat kijken hoeveel de gemeente moet betalen aan de Zeeuwse Muziekschool.

Met Sluis heeft Vlissingen drie jaar geleden besloten vanaf 2018 te stoppen met de gemeenschappelijke regeling. Sinds het algemeen bestuur van de Zeeuwse Muziekschool besloot de uittreedsom voor de twee gemeenten op basis van de jaarrekening van 2016 te verhogen is er onenigheid.

Vlissingen zou daardoor niet 770.000 euro, maar 1,1 miljoen euro moeten betalen. Voor Sluis gaat het om kleinere bedragen, maar ook deze gemeente is het er niet mee eens.

Hoewel de commissie bezwaar, beroep en klachten van de provincie in juni adviseerde een onafhankelijke partij te benoemen wilde het provinciebestuur de drie partijen eerst de kans geven er samen uit te komen. Dit is niet gelukt.

De partijen mogen nu alsnog in overleg een onafhankelijke partij aanwijzen.