Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Middelburg gevraagd of het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg open kan blijven tot juni 2025.

De huidige overeenkomst is geldig tot en met 2020. Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2015 bij de opening gezegd dat ze in overleg wil met omwonenden, gemeenteraad en het COA als het de overeenkomst met vijf jaar zou willen verlengen.

“De ervaringen met het asielzoekerscentrum en actuele situatie worden dan meegewogen”, schrijft het college in een memo aan de gemeenteraad.

Er is een omwonendenoverleg over het azc. Daarin zitten de politie, gemeente, leden van het wijkteam ‘t Zand-Stromenwijk en omwonenden. De deelnemers aan het overleg wordt gevraagd hoe zij de afgelopen jaren willen evalueren. Uiteindelijk wil de gemeente met zoveel mogelijk mensen uit de wijk en betrokkenen praten over de toekomst.

Daarin staat ook dat de politie vorig jaar 80 keer moest uitrukken voor een incident binnen straal van 50 meter van de opvanglocatie.

De gemeente zegt ‘een zorgvuldig proces’ te willen doorlopen op weg naar een eventuele verlenging. Het college benadert het verzoek van het COA wel ‘positief’. Het besluit valt in juni volgend jaar.