De gemeente Vlissingen heeft samen met onder meer de ondernemers een visie opgesteld voor het verbeteren van de binnenstad. Inwoners en andere belangstellenden die mee willen denken over acties en het uitvoeren ervan, kunnen zich aanmelden voor een bijeenkomst op dinsdag 4 december.

De Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) en de gemeente Vlissingen organiseren op 4 december een interactieve bijeenkomst over het actieplan voor de binnenstad. Hiervoor heeft de gemeente, in samenspraak met meerdere partijen, een visie voor de komende jaren opgesteld. Het doel is om het stadshart voor onder meer inwoners en toeristen aantrekkelijker te maken.

Vlissingen moet inzetten op een betere beleving, waardoor mensen graag in de stad komen in plaats van op internet hun inkopen doen. Hiervoor zijn minder regels, betere samenwerking tussen ondernemers en andere partijen, gezamenlijke promotie en meer bedrijvigheid, bijvoorbeeld in de vorm van culturele activiteiten, onontbeerlijk, staat in de visie. Verder wordt benoemd dat consumenten de binnenstad steeds vaker in de middag en avond bezoeken. "Tussen 17.30 en 20.00 uur wordt het langzaam drukker. Grotere winkels spelen al in op deze trend."

Data over bezoekersaantallen

Voor het maken van beleid is het van belang om data, zoals van het bezoekerstelsysteem, te gebruiken. Sinds half juli hangen er elf sensoren in het centrum en op de boulevard om wifi-signalen van telefoons op te pikken. Die informatie geeft inzicht in het aantal bezoekers in de stad.

"In totaal zijn er in 3,5 maand zo’n 1.400.000 unieke bezoekers per dag geteld: 280.000 op de boulevard, 320.000 in het horecagebied, 650.000 in het winkelgebied en 150.000 in de Spuikom. De gemiddelde verblijfsduur in de stad is een uur en 45 minuten." Deze data is nuttig om te bepalen waar en hoe de bezoeker loopt.

De leegstand in de binnenstad is absoluut gezien de afgelopen negen jaar constant gebleven, staat in de visie. Er is minder detailhandel, maar meer horeca.