De gemeente Vlissingen ontvangt tot en met 2029 in totaal nog tachtig miljoen euro vanuit het gemeentefonds vanwege de grote financiële problemen van de gemeente. Dat staat in het Artikel 12-rapport van de inspecteur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

De gemeente Vlissingen heeft 124,5 miljoen euro te veel aan schuld en krijgt daarom extra geld uit het gemeentefonds. Door de zogenoemde Artikel 12-status staat de gemeente onder financieel toezicht. Het Vlissingse college van burgemeester en wethouders laat donderdag weten blij te zijn met deze "forse steun" vanuit de Rijksoverheid.

Voor 2015 en 2016 ontving Vlissingen al een extra uitkering van 5,6 miljoen euro vanuit het Rijk. Om haar schulden te verminderen ontvangt de gemeente voor de periode tot en met 2029 in totaal tachtig miljoen euro. Hiervan is acht miljoen euro voor achterstallig onderhoud. Van dit geld knapt de gemeente wegen, kades en openbaar groen op.

Vlissingen wil de schuld van 124,5 miljoen euro in tien jaar wegwerken. De inspecteur adviseert Vlissingen vanaf 2018 tot en met 2029 jaarlijks zes miljoen euro aanvullende bijdrage te geven. De gemeente moet zelf jaarlijks 2,6 miljoen euro bijdragen aan het terugbrengen van haar schulden. 

Gemeente heeft al ingrijpend bezuinigd

Om uit de rode cijfers te komen heeft Vlissingen al ingrijpend bezuinigd op onder meer cultuur, sport en de ambtelijke organisatie. Ook verhoogt ze de onroerendezaakbelasting (ozb) voor meer inkomsten.

Voor het onderdeel "Sociaal Domein", waaronder bijvoorbeeld de uitvoering van de Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt, heeft Vlissingen voor 2019 een nieuw Artikel 12-traject
aangevraagd.

De Vlissingse gemeenteraad krijgt op dinsdag 11 december een toelichting van de inspecteur op het rapport. Zowel de gemeenteraad als Gedeputeerde Staten van Zeeland moeten binnen twee maanden op het advies reageren.