Het voormalige waterpompstation langs de Landbouwweg bij Ritthem krijgt vermoedelijk een toeristische invulling. De gemeente Vlissingen wil meewerken aan de realisatie van vier recreatieappartementen en een trekkershut.

De vergunningen voor het plan van de eigenaren van het naastgelegen melkveebedrijf moeten nog worden verleend maar het college van burgemeester en wethouders staat er volgens de Vlissingse wethouder John de Jonge positief tegenover.

"Het is een kleinschalige ontwikkeling en een prima nieuwe bestemming voor het pompstation dat zijn functie verloren heeft", verklaart De Jonge.

Het is de bedoeling om vier appartementen te maken in het gebouwtje en ernaast een trekkershut te bouwen. Het pompstation ligt aan een watergang, langs de Landbouwweg bij de kruising van de Bosschaartsweg met de Welzingseweg. Met het oog op het fietstoerisme vindt De Jonge het een kansrijk plan.