Waterschap Scheldestromen begint deze maand in de hele provincie Zeeland met het kappen van oude en zieke bomen. Tot eind maart rooit ze ongeveer 2400 bomen en plant er bijna 1900 terug.

Het kapwerk begint op Schouwen-Duiveland en verplaatst zich richting Zeeuws-Vlaanderen. Het schap hakt onder meer bomen om aan de Groeneweg in Vlissingen, Oranjezonweg in Oostkapelle, Kraaijertsedijk in ’s-Heerenhoek, de Oude Vlissingseweg tussen Middelburg en Groot Abeele en de Zanddijk bij Kruiningen.

In totaal verdwijnen er op 49 plekken bomen en struiken. Op 42 locaties plant Scheldestromen groen terug.

Vrijwel alle beplanting van het waterschap staat langs wegen in het buitengebied. "Het rooien van oude en zieke beplanting is in de eerste plaats nodig vanwege de verkeersveiligheid. Omvallende bomen en vallende takken kunnen gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaken", benadrukt waterschapsbestuurder Rian de Feijter.

Bomenkap verjongt landschapsbeeld

Daarnaast kapt Scheldestromen om het landschapsbeeld te verjongen. "Hierbij houden we rekening met de cultuurhistorische waarde, de zichtlijnen van het landschapsbeeld en de aanwezigheid van nesten van beschermde vogelsoorten."

Om de variatie in het landschap te bevorderen, plant het waterschap veel verschillende soorten bomen en struiken. Het assortiment nieuwe struiken bestaat uit veldesdoorn, kornoelje, kardinaalsmuts, liguster, meidoorn, els, vlier, boswilg en gelderse roos. Bomen die geplant worden zijn onder meer iepen, wilgen, esdoorns, linden, abelen en eiken.

"Voor bomenplant kiezen we bijvoorbeeld populieren, omdat die kenmerkend zijn voor het Zeeuwse landschap”, legt beleidsmedewerker groen Bert-Paul de Kam van waterschap Scheldestromen uit. "De populier was na de Tweede Wereldoorlog populair, omdat die soort snel groeit en zo de door oorlogsgeweld verloren gegane beplanting snel kon vervangen."