De gemeente Goes wil geen risico nemen op plekken waar kinderen spelen en lood in de bodem zit. "Wij gaan aan de bovenkant zitten van te nemen maatregelen", zegt wethouder Derk Alssema. "Hoewel het pas schadelijk is als je de grond regelmatig opeet."

Goes heeft vorig jaar deelgenomen aan een voorlichtingscampagne over de gevaren van lood in de grond. Deze campagne was opgezet, nadat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zei dat lood in de grond gevaren met zich meebracht, vooral als kinderen ermee via de hand en dan de mond in aanraking komen.

Tijdens de campagne is in Goes gezocht naar locaties met verhoogde loodconcentraties in de bodem. Binnen de aandachtsgebieden in de gemeente staan 25 speeltuintjes.

Hier heeft de gemeente extra onderzoek laten doen. Elf speeltuintjes zijn schoon. Op negen plekken is een matige kwaliteit vastgesteld. "Hier zijn geen maatregelen nodig, omdat de grond is afgedekt door gras, tegels of kunstgras."

Wel aanpassingen nodig op andere locaties

Op de overige locaties zijn wel aanpassingen nodig. Als de gemeenteraad instemt met het plan voert Goes deze in het eerste kwartaal volgend jaar uit. De omwonenden worden over de maatregelen geïnformeerd.

"Je hebt bijvoorbeeld een speeltuintje waar in de grond van de heg eromheen iets te veel lood zit. Om die heg willen we een hek zetten", geeft Alssema een voorbeeld.