Waterschap Scheldestromen wil volgend jaar investeren in wegen- en waterbeheer bij een lastenverhoging voor de inwoners van 2,5 procent.

Zo wil het schap in 2019 ruim 29 miljoen euro uittrekken voor het waterbeheer in Zeeland. Dat staat in de dinsdag gepresenteerde begroting en meerjarenraming tot en met 2022 van waterschap Scheldestromen.

De algemene vergadering van het waterschap behandelt de begroting op donderdag 15 november.

Een groot project waaraan het schap werkt is de versterking van vijf kilometer dijk langs de Westerschelde bij Hansweert. Scheldestromen hoopt halverwege 2019 uit drie scenario’s voor de aanpak van het werk een voorkeursalternatief te hebben geselecteerd. Dan gaat voorlopig de schop nog niet in de grond, want het vergunningentraject duurt ook ongeveer een jaar.

Beschikbaarheid zoet water blijft speerpunt

De beschikbaarheid van voldoende zoet water blijft de komende jaren een speerpunt voor het schap. Door zoet water op te slaan kan bijvoorbeeld landbouwgrond in droge perioden beregend worden.

Aan wegbeheer is het schap een miljoen euro per jaar meer kwijt dan verwacht, vertelt waterschapsbestuurder Denis Steijaert. "Door de droogte de laatste jaren hebben we met inzakkingen op wegen te maken waar veen de ondergrond is." 

Op verschillende wegen in Zeeland moet het schap daarom de ondergrond herstructureren.

Aanleg vrijliggend fietspad bij Vlake

Bij Vlake legt het waterschap eind 2019 een vrijliggend fietspad aan. Het gaat om zo’n vijfhonderd meter langs de Kanaalweg.

Hier ontbreekt nu een veilig fietspad - auto’s mogen op de Kanaalweg tachtig kilometer per uur rijden - en daarover heeft het schap klachten ontvangen.

Lastenverhoging van 2,5 procent

Scheldestromen kan deze investeringen volgens Steijaert doen bij een lastenverhoging van 2,5 procent. Dat betekent dat een meerpersoonshuishouden in een huurhuis 288 euro betaalt aan waterschapslasten voor 2019 en een meerpersoonshuishouden in een koophuis 398 euro.

Een alleenstaande huurder betaalt 168 euro en een alleenstaande woningeigenaar 278 euro. Met de lastenstijging blijft het schap binnen de afspraak uit het bestuursprogramma van een maximale stijging van 2.5 procent.