Het college van burgemeester en wethouders doet een voorstel om extra geld uit te trekken om bomen te herplanten en achterstallig onderhoud weg te werken. 

Volgens het college is er eenmalig 214.000 euro nodig om nieuwe bomen aan te planten en nog eens veertigduizend euro voor het wegwerken van snoeiachterstanden.

De dorpsbossenvormen een buffer tussen het Sloegebied en de kernen. De bomen onttrekken de bedrijven aan het zicht en inwoners kunnen bovendien recreëren in de bossen. Volgens de afspraken mocht de aannemer populieren kappen.

De opbrengst van het hout maakte deel uit van het contract dat dit jaar afloopt. Door het kappen zijn open vlakten ontstaan vol struiken.

De gemeente wil dat er in de toekomst niet meer wordt gekapt in de dorpsbossen. “Het verder ontwikkelen van een duurzaam bos is het uitgangspunt”, zegt het college in het raadsvoorstel dat donderdag wordt besproken. Zo’n bos zou aantrekkelijk zijn voor inwoners en goed voor de biodiversiteit.