De gemeente Goes laat een groot verkeerskundig onderzoek doen naar de situatie tussen de stoplichten voor het ziekenhuis aan de ‘s-Gravenpolderseweg en de installatie op de Fruitlaan, ter hoogte van de Kloetingseweg.

Beide installaties moeten in ieder eval worden vervangen. Samen met de onderzoekers, bewoners en belanghebbenden wil de gemeente manieren vinden om het gebied beter leefbaar en verkeersveiliger te maken.

Het college van burgemeester en wethouders zegt dat in een brief aan de bewoners van de Buys Ballotstraat. Zij hebben al een paar keer gevraagd om maatregelen waarmee hun straat veiliger wordt. Zij willen onder meer een verbod voor landbouwvoertuigen en vrachtwagens.

Het college zegt dat niet te kunnen doen zonder de gevolgen te kennen voor andere straten, zoals de Van Hertumweg. Daarom is het onderzoek nodig. "Dit kost tijd en maakt daarom het direct nemen van maatregelen niet mogelijk."

Prorail maakt spoorovergang breder

In het laatste weekend van oktober maakt Prorail de spoorovergang breder, kan het kruispunt worden afgemaakt en worden van en naar de Buys Ballotstraat vrijliggende fietspaden aangelegd. "De oversteek wordt daardoor veiliger."

Ook kondigt Goes aan dat de bewegwijzering in de stad volgend jaar wordt verbeterd waardoor minder mensen door de Buys Ballotstraat rijden.