De gemeente Middelburg wil dat zorgloket Porthos verhuist naar het stadskantoor. Dat zou twee ton per jaar schelen. Dat heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt in de presentatie van de nieuwe begroting.

Porthos zit samen met onder meer Stichting Welzijn Middelburg, Vluchtelingenwerk en Maatschappelijk Werk Walcheren in een pand aan de Sint Sebastiaanstraat in Middelburg.

Wat de gemeente betreft verhuizen deze organisaties zo snel mogelijk naar een leegstaande ruimte in het stadskantoor aan de Kanaalweg.

De besparing van twee ton is één van de maatregelen die de gemeente neemt voor de zoekopdracht sociaal domein. Op dat vlak moest er nog een structurele besparing worden gevonden van vijf ton, zei wethouder Johan Aalberts van de gemeente Middelburg bij de presentatie van het financieel herstelplan in het voorjaar.

Die opdracht is nu concreet gemaakt in de begroting die donderdag is gepresenteerd.

Middelburg wil ook op vervoerskosten bezuinigen

Naast de verhuizing van Porthos wil Middelburg ook bezuinigen op de vervoerskosten door niet meer 'bijna standaard' een vervoerspas aan wmo-cliënten te geven.

Verder wil ze het gebruik van de servicebus stimuleren. Daarmee bespaart de gemeente ongeveer 60.000 euro per jaar. Ze denkt verder nog eens 140.000 euro te kunnen bezuinigen op pilots in het sociaal domein.

Gemeente gaat praktijkondersteuner bij huisarts inzetten

Ook gaat de gemeente een praktijkondersteuner bij de huisarts structureel inzetten. Deze ondersteuner kan kinderen 'gerichter' naar vormen van hulp verwijzen. De kosten van de jeugdhulp dalen daardoor. Middelburg denkt er een ton mee te besparen.

De begroting van Middelburg laat goede cijfers zien. Voor het eerst in jaren schrijft ze zwarte cijfers. In 2019 houdt Middelburg ongeveer 127.000 euro over. In de jaren achtereenvolgens 329.000 euro, 889.000 euro en 1.740.000 euro.