Het Kapelse college van burgemeester en wethouder kan voor 2019 een structureel sluitende begroting voorleggen aan de gemeenteraad.

‘De gemiddelde (woon)lasten voor huishoudens en bedrijven gaan met maximaal de inflatiecorrectie omhoog’, laat de gemeente Kapelle vrijdagmiddag weten. ‘Ook voor de jaren tot en met 2022 is het huishoudboekje netjes op orde.’

In 2019 bereidt de gemeente de bouw van het nieuwe sportcentrum aan de Vroonlandseweg in Kapelle verder voor. Hoeveel dit project precies gaat kosten is nog niet bekend, maar het gaat in ieder geval om miljoenen.

De aanbesteding verwacht Kapelle in het eerste halfjaar van 2019 te doen. Dan zou de bouw in het najaar moeten kunnen beginnen. In de zomer van 2021 moet het nieuwe sportcentrum klaar zijn.

Daarnaast investeert Kapelle in de huisvesting van scholen. Diverse scholen hebben extra ruimte nodig door de stijging van het aantal leerlingen. ‘We stellen een integraal huisvestingsplan op waarbij ook de scholen en kinderopvang zijn betrokken. Hierin nemen we een eventuele combinatie mee van de twee scholen in Wemeldinge.’

Wateroverlast

In Wemeldinge wil de gemeente ook de wateroverlast aanpakken. ‘We hebben een Europese subsidie gekregen om aan de noordkant van het dorp niet alleen het rioolwatersysteem te vernieuwen, maar de wijk ook vergroenen.’ Stenen vervangen door groen vermindert wateroverlast en vergroot de leefbaarheid.

Op het gebied van Duurzaamheid stelt de gemeente een uitvoeringsplan op voor het loskoppelen van woningen van het gasnet. Ook wil ze afvalscheiding nog verder doorvoeren.

De gemeenteraad gaat aan de slag met een langetermijnvisie voor de gemeente. ‘Wat voor gemeente willen we zijn over twintig, dertig jaar?’ De burger- en ondernemerspeilingen die in 2018 zijn uitgevoerd, dienen als input. ‘Net als verschillende gesprekken en bijeenkomsten die we gaan voeren met inwoners en ondernemers uit de gemeente.’