De provincie zit financieel weer op het goede spoor. Volgend jaar kan ze 25 miljoen euro extra investeren in Zeeland.

13,2 miljoen euro is afkomstig van de landelijke overheid en bestemd voor projecten waarover afspraken zijn gemaakt in de regiodeal. Deze overeenkomst is bedoeld om het woon- en werkklimaat in Zeeland goed te houden.

De provincie investeert daarnaast vijf miljoen euro in fietspaden, autowegen en bedrijventerreinen en eenzelfde bedrag in de nieuwe specialisatie Engineering and Innovation van University College Roosevelt.

Bovendien komt er nog eens 1,4 miljoen euro vrij voor andere projecten in Campus Zeeland, het onderwijsprogramma van de overheden, onderwijs en ondernemers.

Tonnen naar opgaven klimaatadaptatie

Tot slot gaan er tonnen naar opgaven op het gebied van klimaatadaptatie. Hiermee wil de provincie zich voorbereiden op zaken die te maken hebben met de klimaatverandering.

"In 2016 hebben we een zerobased-begroting gemaakt die gepaard ging met bezuinigingen. Vanaf 2017 zijn we weer aan het opbouwen. Deze laatste begroting van dit college is geen voorzichtige. Het nieuwe bestuur kan hiermee verder", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. "We moeten nog steeds geen gekke dingen, maar de financiën zijn weer stabiel."

Provincie kan ook algemene reserve aanvullen

De provincie heeft ook geld om de algemene reserve aan te vullen. In 2022 zit er zo’n 20 miljoen euro in. “Dan is hij weer op een zeer aanvaardbaar niveau, eerder dan verwacht. Je kunt je zelfs de vraag stellen of je een deel moet investeren.”

Het spaarpotje was sterk geslonken, onder meer door tegenvallers bij de schoonmaak van het Thermphos-terrein en het wegvallen van het Delta-dividend.