De provincie en de gemeente Reimerswaal gaan toch nadenken over een totaaloplossing voor de verkeersproblemen rondom Yerseke.

Het deelplan voor een nieuwe ontsluiting voor de Olzendepolder met een verbinding naar de Molendijk is on hold gezet.

Stijgende kosten door extra wensen van omwonenden en ondernemers, zoals een fietstunnel en grotere rotonde, en door economische omstandigheden zijn de belangrijkste reden. Het bedrag van 6,4 miljoen euro dat vorig jaar opzij was gezet, is daardoor niet meer voldoende. "Bij een groter plaatje hoort nu eenmaal een groter bedrag", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. "We maken even pas op de plaats."

Significant

In haar najaarsnota heeft de provincie het over een significant hogere raming. 

Hoeveel er bij zal komen is nog niet bekend, maar volgens de provincie kun je de reconstructie straks aanmerken als een groot project.

Ranglijst

De Zanddijk staat sowieso nog bovenaan de ranglijst met Zeeuwse wegen die moeten worden opgeknapt. "We willen investeren in een vlotte doorstroming en in veiligheid. We willen echter goed kijken of een gefaseerde aanpak wel echt voordelen biedt", aldus gedeputeerde Harry van der Maas. "We willen niet alleen de Zanddijk en Molendijk veiliger maken, maar ook zorgen dat Yerseke en de bedrijventerrein in Reimerswaal goed bereikbaar zijn vanaf de A58."

Rijen

Dat is hard nodig, zegt De Bat. "Op de afslag naar Kruiningen en Yerseke wordt het drukker. Auto’s staan daar soms in rijen van twee opgesteld. Bovendien hebben Prorail en Rijkswaterstaat ook een rol. Zij kunnen meedenken."

Tot er een totaalplan is, neemt de provincie geen onomkeerbare besluiten en koopt ze geen grond aan.

Hoewel er een pas op de plaats wordt gemaakt, moeten er geen jaren overheen gaan voordat er een nieuw plan is, benadrukken de gedeputeerden. In de eerste helft van 2019 wil het provinciebestuur een besluit over de verkeersproblemen rondom Yerseke nemen.