De kademuren van de haven in Veere hebben een grote opknapbeurt nodig. Dat laat de gemeente donderdag weten. De herstelwerkzaamheden aan het beschadigde metsel- en voegwerk en de houten constructies gaan ruim een miljoen euro kosten.
 

De gemeente begint het onderhoud aan de kades op 22 oktober. De werkzaamheden duren tot eind maart en zijn begroot op 1.260.000 euro.

"Op een aantal plaatsen is de muur gescheurd en het voegwerk uitgespoeld of weggevallen. Op veel plaatsen is het houtwerk zo aangetast door houtrot of zwammen dat het vervangen moet worden", laat de gemeente Veere donderdag weten.

Waterpeil en trillingen

Voor fase één van het herstelwerk wordt een waterkering aangelegd voor de Koningin Beatrixbrug. Achter de brug wordt het waterpeil tot aan de Gedempte Haven verlaagd tot aan de onderzijde van de kademuur.

Veere verwacht dat het waterniveau in de haven in de loop van februari 2020 weer op peil is. De uitvoering van fase één duurt tot uiterlijk vrijdag 29 maart 2019. Eind oktober 2019 begint fase twee. Die duurt tot maart 2020.

Tijdens de werkzaamheden laat de gemeente Veere ook de grondwaterstand monitoren. Ook controleert ze mogelijke trillingen die kunnen worden veroorzaakt door het inbrengen van damwanden en nieuwe vloedpalen.

Planten op kademuur behouden

De plantengroei op de muur is ook onderzocht en enkele planten op de kademuren blijven behouden. "Sommige delen van de muur worden in zijn geheel weggehaald en later teruggemetseld. Op sommige delen van de muren wordt het voegwerk zo aangebracht, dat planten zich makkelijk kunnen hechten", stelt de gemeente.

Op maandag 1 oktober organiseert de gemeente Veere een informatiebijeenkomst over dit project in Het Akkoord, aan de Ouderstraat 9. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur.