Het Vlissingse Scheldekwartier wordt vanaf maandag (1 oktober) bouwrijp gemaakt voor de realisatie van de nieuwbouwprojecten 'Kop van het Dok' en 'Ketelmakerij'. Hiervoor wordt de Hellingbaan verlegd.

Het terrein wordt in fases geschikt gemaakt voor de bouw van de woningen. De Kop van het Dok bestaat uit 182 appartementen en Ketelmakerij uit 86 huizen.

Maandag begint als eerste het uitgraven en slopen van een deel (23 meter) van de voormalige scheepshelling bij de Hellingbaan. Daarnaar wordt de Hellingbaan verlegd.

In de periode van november tot februari wordt de huidige Hellingbaan opgebroken, kabels en leidingen verlegd en de grond gesaneerd. Op deze manier blijft de verbinding tussen de rotonde van de Scheldestraat/Aagje Dekenstraat en de Walstraat/Vrijgang tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor auto’s, fietsers en voetgangers.

De aangrenzende Vrijgang blijft intact, vanwege de ontsluiting richting de Walstraat.

Gemeente wil overlast voorkomen

De gemeente Vlissingen laat weten overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te willen voorkomen. "Met name het slopen veroorzaakt geluidsoverlast. Dit werk duurt waarschijnlijk vier weken", meldt Vlissingen.

Op de plek waar nu nog de Hellingbaan ligt worden de appartementen en binnentuin van de Kop van het Dok gerealiseerd. Die komen naast parkeergarage Scheldeplein te staan.

Een aantal parkeerplaatsen in de garage wordt gekoppeld aan de nieuwe appartementen, zodat de bewoners binnendoor hun auto kunnen bereiken.

Technische staat helling is slecht

De technische staat van de helling is volgens De Jonge slecht. "We hebben geen geld om die te verbeteren. We weten niet wat dat kost, maar dat zal heel veel zijn."

Daarom doet de gemeente de komende jaren niets met de helling, ze stort er alleen een laag zand op. Dit wordt openbaar gebied en aangelegd na de oplevering van de woningen, waarschijnlijk eind 2020 of begin 2021. "De plannen voor de inrichting van de openbare ruimte werken we op dit moment uit."

De gemeente wil ook het water bij de scheepshelling wegpompen en van de dam een brug voor voetgangers en fietsers maken. "Maar dan zijn we jaren verder."