Zeeuwse landbouwers doen de komende drie jaar mee aan een internationale proef met het opslaan van koolstof in de bodem. Dit project, Carbon Farming, biedt volgens de provincie Zeeland economische en ecologische voordelen.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de provincie Zeeland en Joris Baecke, voorzitter van de Zeeuwse Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), lanceren Carbon Farming woensdag formeel.

De ZLTO neemt samen met zes partners uit Nederland, België, Duitsland en Noorwegen deel aan dit experiment dat kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Deze partijen zijn Bionext, Innovatiesteunpunt, Inagro, Thünen Institut, 3N Kompetenzzentrum en NLRØ.

"Koolstof vastleggen in de bodem biedt veel voordelen", laat de provincie Zeeland vrijdag weten.

"De grond wordt gezonder en vruchtbaarder doordat voedingsstoffen en water beter worden vastgehouden. Daarnaast wordt koolstof uit CO2 opgeslagen, dat anders in de atmosfeer terecht komt en temperatuurstijging op aarde veroorzaakt."

Boeren gaan komende drie jaar testen doen

De komende drie jaar testen onder meer Zeeuwse boeren het opslaan van koolstof. "Daarnaast zorgt het project voor bewustwording over de potentie van koolstofvastlegging in landbouwbodems." 

Agrariërs en andere betrokkenen, zoals consumenten, producenten en beleidsmakers, tonen hoe je koolstof kunt opslaan in de bodem, en welke voorbeelden dit biedt, maakt het volgens Zeeland waarschijnlijker dat deze technieken vaker worden toegepast.

"Het is goed om te zien dat de vruchtbare Zeeuwse grond ook een voedingsbodem is voor innovatie en klimaatoplossingen", laat De Bat weten. "Carbon Farming past dan ook in ons duurzame landbouwbeleid."