In het havengebied in Goes zijn restanten van een oude kade gevonden. Waarschijnlijk is de kade afkomstig uit het begin van de 17de eeuw, maar het kan ook nog ouder zijn.

"De maritieme roots van Goes", noemde archivaris Frank de Klerk de vondst tijdens een werkbezoek aan de opgraving aan de Houtkade.

Volgens de onderzoekers van Artefact en regio-archeoloog Karel-Jan Kerckhaert gaat het om iets bijzonders. "Het zijn honderden palen in rijen van vier of vijf. Het was in die tijd een groot infrastructureel werk dat veel geld moet hebben gekost", aldus de laatste.

Volgens De Klerk kon het geld in die tijd echter niet op in Goes. "De haven bracht veel welvaart. Goes is er rijk door geworden." Het gemeentearchief van Goes bezit enkele tekeningen van het gebied waarop de rijen palen, die mogelijk als golfbreker hebben gediend, duidelijk zijn te zien. "Dat maakt het extra bijzonder."

Archeologen documenteren vondst

De archeologen documenteren de vondst en halen enkele palen uit de grond, die vervolgens in het provinciaal depot van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) worden bewaard.

De werkzaamheden zijn eind deze week klaar. In het gebied komen woningen van het project Goese Diep en een botencentrum: The Boatshed.