De gemeente Goes krijgt 50.000 euro meer voor het voorkomen en wegwerken van onderwijsachterstanden bij kinderen. Er is volgend jaar een bedrag van 289.000 euro beschikbaar.

Het geld gaat onder meer naar projecten zoals Boekstart, waarin jonge kinderen met hun ouders in aanraking komen met lezen, en de Nationale Voorleesdagen. 

Bibliotheek Oosterschelde is nauw betrokken bij de organisatie van deze twee projecten. "We richten ons qua onderwijsachterstanden niet alleen op het onderwijs, maar ook op de stap ervoor", zegt wethouder Derk Alssema van de gemeente Goes.

In dat verband wordt er nauw samengewerkt met kinderopvangorganisaties Kibeo en Prokino. Jongens en meisjes van tussen de 2,5 jaar en 4 jaar krijgen een voorschools programma aangeboden en kinderen die achterlopen met taal, rekenen en hun sociaal-emotionele ontwikkeling mogen gratis een paar uur extra komen. 

Extra aandacht voor Nederlandse taal

Met het geld dat ze uit Den Haag krijgt subsidieert Goes de verschillende groepen. Er gaan echter ook bedragen naar RPCZ en schakelklassen, die extra aandacht schenken aan de Nederlandse taal. De drie scholen in de Goese Polder bieden deze extra lessen voor kleuters samen aan.

De gemeente wil de komende maanden rond de tafel met alle belanghebbende over de besteding van het geld.