De provincie Zeeland houdt vast aan het controversiele plan om verwilderde katten af te schieten. Dat zegt het college van Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van Mark Faasse van Zeeland Lokaal.

Deze zomer maakten berichten over het plan van de provincie om het afschieten voortaan toe te staan veel los, hoewel het in de provincies Friesland en Utrecht al jaren is toegestaan.

"Om schade aan de natuur door verwilderde katten te voorkomen zien wij zowel het onvruchtbaar maken als een opdracht tot bestrijding als effectieve maatregelen om het aantal binnen de perken te houden", zegt het college.

Bijna alle instanties die betrokken waren bij de voorbereidingen voor de kadernota natuurwetgeving, waarin het komt te staan, stonden achter het idee. Katten hebben volgens het college geen waardevolle functie in de natuur. "Daardoor moeten populaties in natuurgebieden onder controle worden gehouden."

Het college wil een opdracht tot het afschieten wel alleen afgeven als het verzoek goed is onderbouwd.