De Julianahaven in Yerseke wordt in 2019 uitgebaggerd. Dat laat het Reimerswaalse college van burgemeester en wethouders weten op vragen van de VVD-gemeenteraadsfractie.

Raadslid Ida Sinke wilde dit weten, na opmerkingen van mosselvissers over de "noodzaak om de Julianahaven op korte termijn uit te baggeren".

Het college zegt ermee bekend te zijn dat de haven bij laag water steeds moeilijker bevaarbaar is en dat dit leidt tot problemen voor de mosselvissers. "De eerstvolgende baggerronde staat gepland in 2019. Tot deze tijd wordt voor de meest urgente gevallen een maatwerkoplossing gezocht."

Het baggeren vindt volgens het college van burgemeester en wethouders plaats in overleg met de havenmeester. "Het heeft de voorkeur het werk te doen wanneer de meeste schippers op de Waddenzee zijn."

Voorbereidingen zijn in juni begonnen

De voorbereidingen voor de baggeroperatie zijn in juni begonnen met het in kaart brengen van de huidige staat van de waterbodem, aldus het college.

"Deze onderzoeken zijn recent afgerond en vragen nog vervolgonderzoek. We bekijken met Rijkswaterstaat, het bevoegd gezag, of enkele zaetes (ligplaats van een schip op zand of slik, redactie) op zeer korte termijn kunnen worden uitgebaggerd."

Verontrustend

In overleg met de ligplaatshouders is in het verleden een streefpeil voor de Julianahaven van -4,50 m NAP afgesproken, aldus het college. De gemeente legt de laatste hand aan een nieuw beheerplan voor de havens. "Het uitgangspunt hierin is om de tien jaar een grote baggerronde en elke twee jaar een dieptemeting."

Volgens het college brengt Reimerswaal iedere twee jaar de waterdiepte in de havens in beeld.

"De laatste survey dateert van eind 2016. Hierop waren nog geen verontrustende ondieptes te zien. Recent zijn via de havenmeester klachten binnengekomen van ligplaatshouders over twee ondiepe zaetes." Dat zijn de ligplaatsen waarvoor een maatwerkoplossing onderzocht wordt.